Wijkvernieuwing met bouwconcept

In de wijk Eikendonk, op een centrale plaats in Den Bosch, is door Brabant Wonen in nauwe samenwerking met de Gemeente Den Bosch een wijkvernieuwing doorgevoerd. In deze wijk zijn op drie locaties vervangende nieuwbouw gerealiseerd. Op locatie één zijn 70 HSC Gezinswoningen gerealiseerd en op locatie één en drie zijn bouwconcepten toegepast. HSC Concepten is als beste uit het selectietraject naar voren gekomen en heeft naast de complete planontwikkeling, inclusief ontwerp, ook de terreininrichting voor haar rekening genomen.

 

Bouwconcept

Bouwen met een bouwconcept wil zeggen dat de woningen worden gebouwd met een kant- en klare bouwoplossing die op maat is voor deze wijk. In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, zijn de mogelijkheden van een bouwconcept divers. Zowel in functionaliteit, afmeting, indeling, esthetisch opzicht als in materialisatie. De realisatie is gestandaardiseerd, maar indeling, omvang en uiterlijk worden aan de omgeving of specifieke wensen aangepast.

De keuze voor bouwconcepten door Brabant Wonen biedt volop mogelijkheden om innovaties en ketenintegratie toe te passen. HSC Concepten heeft met diverse co-makers al in de engineeringfase gezamenlijk een optimale oplossing in bouwconcept ontwikkeld. Dankzij de innovatieve aanpak met veel prefab technieken heeft de realisatie in zeer korte tijd plaats gevonden. 

 

Jongerenwoningen!

Het jongerenwoningenconcept op locatie drie is al eens eerder met groot succes gerealiseerd. Het is mogelijk gebleken om voor een nieuwe doelgroep in bestaande wijken op zeer kleine locaties leuke differentiatie aan te brengen! Nieuwe en frisse accenten met verbetering van de wijkstructuur(het gebouw heeft twee voorzijden met voordelen voor sociale controle).

 

Technische innovatie

Dit bouwconcept is in BIM (Bouw Informatie Model) uitgewerkt waarbij in hoge mate innovatieve

partners uit de bouwketen zijn betrokken. Er wordt gewerkt met een slim installatieconcept, een zeer korte bouwtijd van circa 14 weken, maximale vrijheid t.a.v. indeling van de woning en casco aanpassingen en met minimale overlast voor de omgeving!

 

Betaalbaarheid:

Door de kleien benodigde grondpositie en efficiënte en flexibele aanpak is het mogelijk gebleken om zeer betaalbare nieuwbouw te realiseren voor de starters in de markt! 

  • Aannemer:HSC Concepten